Informacija besinaudojantiems ib.swedbank.lt sistema

Stojimo á 1-os pakopos studijas mokestis, ámokos kodas - 2390

Stojimo á 2-os pakopos studijas mokestis, ámokos kodas - 2395

Mokestis uţ studijas, ámokos kodas - 2391

Mokestis uţ studijř pakartotinus atsiskaitymus, ámokos kodas - 2392