Studentų paskaitų tvarkaraštis Dėstytojų paskaitų tvarkaraštis Studijų dalyko modulio tvarkaraštis

Studentų paskaitų tvarkaraštis

Prašome nurodyti grupę, mokslo metus ir semestrą arba datą

Laikas: (1)- pirmoji paskaitos dalis (pirmosios 45 min.), (2) - antroji paskaitos dalis (antrosios 45 min.), jei nenurodyta - vyksta visa paskaita.
Savaitė: 1 - paskaita vyksta pirmą savaitę, 2 - paskaita vyksta antrą savaitę, jei nenurodyta, paskaita vyksta kiekvieną savaitę.
Pogrupis: 0 - nedalinama, 1 - pirmas pogrupis, 2 - antras pogrupis, 3 - trečias pogrupis.
Tipas: paskaitų tipas (VĮ - paskaitos vaizdo įrašas, VK - vaizdo konferencija realiu laiku).